Želite li se vratiti u povijest?

Odaberite motiv sa starih razglednica i nađite se na mjestu fotografiranja u 19. i početkom 20. stoljeća.

Stara razglednica iz 1912. godine

Pogled iz ljetnikovca na paviljon i brojne egzotične biljke koje su sađene u to vrijeme.

Google Maps

Stara razglednica iz 1930-ih godina

Pogled prema paviljonu koji je bio ostakljen u to vrijeme.

Google Maps

Stara razglednica oko 1910. godine

Pogled prema ljetnikovcu. Iza ljetnikovca je vidljiva krošnja starog duba-hrasta medunca (Quercus pubescens). Dub je bio star preko 500 godina kada je stradao usljed velikog nevremena 1956. godine.

Google Maps

Stara razglednica oko 1910. godine

Glavna šetnica. Dvije velike malteške đare s agavama kasnije su prenesene u novi perivoj Gučetićevog imanja na predjelu Drvarica početkom 20 stoljeća.

Google Maps

Stara razglednica iz 1917. godine

Pogled na ljetnikovac i glavnu šetnicu.

Google Maps

Stara razglednica iz 1912. godine

Glavna šetnica s odrinom.

Google Maps

Stara razglednica – Ljetnikovac

Enterijer, saloča na katu početkom 20. stoljeća.

Google Maps

Stara razglednica – Ljetnikovac

Enterijer, saloča na katu 1928. godine.

Google Maps

Stara razglednica – Ljetnikovac

Enterijer, saloča na katu oko 1930. godine.

Google Maps

Stara razglednica iz 1931. godine

Pogled na kapelicu Sv. Jerolima i stari hrast medunac - dub (Quercus pubescens). Rijetka fotografija starog duba.

Google Maps

Stara razglednica – Fontana koncem 19. stoljeća

Pogled na umjetnu stijenu i baroknu kompoziciju kamenih kipova: Neptuna središnjeg kipa, morsku nimfu Salaciju, njegovu ženu i njihovog sina Tritona. Desno u pozadini na vide se vrhovi krošanja stabala topola posađenih oko 1870. godine.

Google Maps

Stara razglednica – Fontana, početak 20. stoljeća

Barokna kompozicija kamenih kipova. U pozadini se vide stabla topola posađenih oko 1870 godine.

Google Maps