Povijesni vrtovi - logo

Projekt "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja" je trogodišnji projekt započet 1. prosinca 2018. godine. Prijavljen je i prihvaćen u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava za PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE i sufinanciran sredstvima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik ovog projekta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti s projektnim partnerima: Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika i Dubrovačkom ART udrugom bez granica.

Na razini svih partnera projekt je ukupno vrijedan 18.289.422,37 kuna, s odobrenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 10.932.344,70 kuna, što čini 70 posto od ukupno prihvatljivih troškova, koji iznose 15.665.291,44 kuna.

Svrha projekta je održivo korištenje prirodne baštine i upravljanje zaštićenim prostorima kroz interpretaciju i prezentaciju zaštićene prirodne baštine, s dugoročnim ciljem doprinosa održivom društveno-gospodarskom razvoju na lokalnoj i regionalnoj razini.

Posebni rezervat šumske vegetacije Rezervat Lokrum i Arboretum Trsteno Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti nalaze se na području Grada Dubrovnika, koje je turistički atraktivno područje i bilježi kontinuiran rast uz povećanje ukupnog broja posjetitelja na obje lokacije. Od toga svega 0,9% posjetitelja se može smatrati sudionicima u edukativnim sadržajima i proizvodima. Obje ustanove koje upravljaju ovom zaštićenom prirodnom baštinom posjeduju kvalitetan stručni kadar i prirodnu osnovu za stvaranje jedinstvene interpretacije prirodne baštine i podizanje svijesti posjetitelja o važnosti zaštite okoliša i prirodne baštine.

Ovim projektom povezuje se Rezervat Lokrum s Arboretumom Trsteno u novi turistički proizvod pod nazivom Povijesni vrtovi dubrovačkog područja, ulaže se u obnovu zgrade Pojate Arboretuma Trsteno u kojoj će biti smješten Centar za edukacije i multimedijalne prezentacije, nabavlja se turistički brod za prijevoz putnika između dva lokaliteta, uspostavlja se tematsko-poučna staza u povijesnom masliniku Arboretuma Trsteno i interpretacijski punktovi na otoku Lokrumu, uvodi se napredni sustav za praćenje sastavnica okoliša na Lokrumu i pokreću Internet of Things platforme, instaliraju pametni spremnici za odvojeno prikupljanje i prešanje otpada na otoku Lokrumu, organiziraju radionice o tradicijskom uzgoju maslina, vinove loze i korištenja ljekovitog i aromatičnog bilja za lokalno stanovništvo te provode programi edukacije za 6 ciljanih skupina na obje lokacije, održavanjem ekološko–rekreativnih radionica i događaja za lokalno stanovništvo, čime se obje lokacije nastoje integrirati u život lokalne zajednice, kao mjesta susreta, učenja i odmora.

Projekt uključuje i izradu marketinške i komunikacijske strategije te izradu plana brendiranja nove turističke destinacije, izradu glavnog projekta izgradnje kabelske kanalizacije i optičke mreže na otoku Lokrumu, praćenje kretanja posjetitelja s ciljem učinkovitog korištenja i upravljanja zaštićenim područjima te dizajniranje i izradu prototipa suvenira za oba zaštićena dijela prirode.

Projekt pridonosi stvaranju novih iskustava za posjetitelje te podizanje njihove svijesti o potrebi i važnosti očuvanja bioraznolikosti i zaštite prirode, a korištenjem suvremenih tehnologija interpretacije i praćenja sastavnica okoliša omogućava suradnju s domaćim i inozemnim znanstvenim institucijama te dodatno odgovara na suvremene zahtjeve posjetitelja za novim doživljajima prirodne baštine.