Projekt "Povijesni vrtovi dubrovačkog područja"

Projekt "Povijesni  vrtovi dubrovačkog područja"

Posebni rezervat šumske vegetacije Rezervat Lokrum i Arboretum Trsteno Hrvatske akademije  znanosti i umjetnosti  nalaze se na području Grada Dubrovnika, koje je turistički atraktivno područje i bilježi kontinuiran rast uz povećanje ukupnog broja posjetitelja na obje lokacije. Ovim projektom povezuje se Rezervat Lokrum s Arboretumom Trsteno u novi turistički proizvod pod nazivom Povijesni vrtovi dubrovačkog područja.

Projekt "Povijesni  vrtovi dubrovačkog područja" je trogodišnji projekt započet 1. prosinca 2018. godine. Prijavljen je i prihvaćen u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava za PROMICANJE ODRŽIVOG RAZVOJA PRIRODNE BAŠTINE i sufinanciran sredstvima u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija za financijsko razdoblje 2014. – 2020. Europskog fonda za regionalni razvoj.

Korisnik ovog projekta je Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti s  projektnim partnerima: Javnom ustanovom Rezervat Lokrum, Turističkom zajednicom Grada Dubrovnika i Dubrovačkom ART udrugom bez granica. Na razini svih partnera projekt je ukupno vrijedan 18.289.422,37 kuna, s odobrenim bespovratnim sredstvima u iznosu od 10.932.344,70 kuna, što čini 70 posto od ukupno prihvatljivih troškova, koji iznose 15.665.291,44 kuna.

Sredstvima projekta obnovila se zgrada Pojate u Arboretumu Trsteno u kojoj je smješten Centar za edukacije i multimedijalnu prezentaciju. Na otoku Lokrumu postavljen je napredni sustav za praćenje sastavnica okoliša na 6 mikrolokaliteta, preko senzora se  vrši mjerenje kvalitete zraka, kvaliteta mora i detekcija dima. Senzorska infrastruktura povezana je s informativno – prezentacijskim panelom koji na dvije lokacije na Lokrumu prikazuje osnovne informacije za posjetitelje, interpretacije vrijednosti otoka Lokruma i prikazuje trenutne vrijednosti temperatura mora i zraka na svakoj lokaciji. Ujedno je postavljen senzor za praćenje broja posjetitelja s ciljem učinkovitog korištenja i upravljanja zaštićenim područjima. Na otoku Lokrumu su  instalirani pametni spremnici za odvojeno prikupljanje i prešanje otpada na deset lokacija. Postavljeni su informativno – prezentacijski paneli na dvije lokacije u Arboretumu Trsteno koji prikazuju interpretacijske vrijednosti Arboretuma. Uspostavila se tamatsko - poučna staza u povijesnom masliniku Arboretuma Trsteno, te se organiziraju radionice o za lokalno stanovništvo te provode programi edukacije za 6 ciljanih skupina na obje lokacije, čime se obje lokacije nastoje integrirati u život lokalne zajednice, kao mjesta susreta, učenja i odmora. Projektom je izrađena marketinška i komunikacijska strategija, plan brendiranja nove turističke destinacije, te su dizajnirani su i izrađeni prototipi suvenira za oba zaštićena dijela prirode. Projekt je uključio izradu glavnog projekta izgradnje kabelske kanalizacije i optičke mreže na otoku Lokrumu.

Projekt pridonosi stvaranju novih iskustava za posjetitelje te podizanje njihove svijesti o potrebi i važnosti očuvanja bioraznolikosti i zaštite prirode, a korištenjem suvremenih tehnologija interpretacije i praćenja sastavnica okoliša omogućava suradnju s domaćim i inozemnim  znanstvenim institucijama te dodatno odgovara na suvremene zahtjeve posjetitelja za novim doživljajima prirodne baštine.  

Izradu web stranice sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru projekta 'Povijesni vrtovi dubrovačkog područja'